Rozważanie drugie

Największy z cudów

„I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela”.
Mt 15,30-31

„Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: «Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego»”.
Mk 2,10-12
„Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, stanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię wstań!». Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie”.
Łk 7,14-17

„Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?». Odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu”.
Łk 18,40-43
„Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli”.
Łk 19,37

W Ewangelii znajdziemy wiele opisów cudów zdziałanych przez ręce Jezusa: uzdrowienia, wskrzeszenia, rozmnożenia chleba. Niezależnie od tego, czego dotyczył cud, wspólna dla tych wydarzeń była reakcja świadków: uwielbienie Boga. Ci, którzy na własne oczy widzieli wielkie dzieła Boże, spontanicznie odpowiadali uwielbieniem. Uwielbienie to naturalna reakcja po namacalnym doświadczeniu cudu.
Dziś jesteś w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ największy z cudów jest w zasięgu Twojej ręki. Nie ma większego cudu w historii świata niż Eucharystia. To właśnie w sakramencie Eucharystii Bóg uobecnia wydarzenia zbawcze, a więc cuda opisane w Ewangelii dzieją się na Twoich oczach. Bóg robi to w sposób obiektywny na każdej Eucharystii. Dzięki temu każdego dnia możesz niejako brać udział w cudownej tajemnicy odkupienia: Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa – a co najważniejsze – czerpać z jej owoców. Świadkowie widzieli cuda i uwielbiali Boga. Ty nie tylko je widzisz – Ty w nich możesz brać bezpośredni udział!
• Co rodzi w Tobie uczestnictwo w Eucharystii?
• Jeżeli Eucharystia nie rodzi w Tobie uwielbienia, być może nie jest dla Ciebie cudem? Czym tak naprawdę jest dla Ciebie Eucharystia?
• Może oczekujesz spektakularnych cudów, a nie potrafisz docenić tego najprostszego, jednocześnie najbardziej głębokiego cudu, jakim jest Eucharystia?
Wołaj o wiarę w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. O głębokie i namacalne doświadczenie, że uczestnicząc w Eucharystii, bierzesz udział w największym z cudów. Proś, aby cud Eucharystii rodził w Twoim sercu uwielbienie. Jeżeli masz dziś możliwość uczestnictwa w Eucharystii, spróbuj się nią zachwycić jak największym cudem.