Rozważanie trzecie

Hymny pochwalne

„Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”.
4 prefacja zwykła, Mszał Rzymski
Eucharystia jest doskonałą ofiarą uwielbienia, jaką Jezus złożył z siebie raz na zawsze na krzyżu. Ta ofiara w sposób sakramentalny uobecnia się na ołtarzach całego świata. Jednak Bóg nie potrzebuje tego uwielbienia. Eucharystia nie jest jakąś formą zaspokojenia narcystycznych potrzeb Boga. Bóg jest doskonały i nie potrzebuje niczego. Eucharystia jest zatem swego rodzaju „kanałem łaski”, do którego możesz się przyłączyć, aby czerpać ze skutków ofiary Jezusa.
Uwielbienie jest Twoją osobistą decyzją, ale równocześnie jest to także łaska Boża. To Bóg pobudza Ciebie swoją łaską do uwielbienia. Eucharystia jest szczytem i źródłem – to znaczy, że jest przestrzenią, z której możesz czerpać łaskę do życia w uwielbieniu, a jednocześnie poprzez Eucharystię nieustannie uczyć się uwielbienia.
• Czy dostrzegasz w sobie potrzebę spotkania z Bogiem w Eucharystii? Dlaczego?
• Jak często podłączasz się do tego kanału łaski? Czy zauważasz owocność częstej Eucharystii?
• Jaki „hymn pochwalny” dziś wyśpiewasz Bogu?
Podziękuj Bogu za Eucharystię. Spróbuj przypomnieć sobie i nazwać wszelkie małe i wielkie cuda, które wydarzyły się w Twoim życiu dzięki Eucharystii. Uwielbiaj Boga w Jego wielkich dziełach, w których dostąpiłeś udziału dzięki Eucharystii. Jeśli masz możliwość dziś uczestnictwa w Eucharystii, przyjmij Komunię Świętą jako dziękczynną za wielkie dzieła Boże dokonane w Twoim życiu.