Rozważanie piąte

Posłani, by uwielbiać

„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen”.
Doksologia na zakończenie modlitwy eucharystycznej, Mszał Rzymski
„Eucharystia jest także ofiarą uwielbienia, przez którą Kościół głosi chwałę Boga w imieniu całego stworzenia. Ta ofiara uwielbienia jest możliwa jedynie przez Chrystusa, który jednoczy wiernych ze swą osobą, ze swoim uwielbieniem i wstawiennictwem. W ten sposób ofiara uwielbienia jest składana Ojcu przez Chrystusa i z Chrystusem, by mogła być w Nim przyjęta”.
KKK 1361
„Ite missa est!”
Ritus conclusionis, Missale Romanum

Bogu należy się chwała, cześć i uwielbienie. Z powodu mądrości prowadzenia dziejów świata, wielkości Jego dzieł, piękna stworzenia, którego ukoronowaniem jest każda osoba ludzka. Także z powodu wspaniałego dzieła odkupienia dokonanego „przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”. A głównie z powodu tego, że po prostu jest Bogiem. Niestety, nie każdy potrafi to w swoim życiu dostrzec i oddać Bogu chwałę. Eucharystia jest więc uwielbieniem, składanym przez Kościół w imieniu wszystkich, może szczególnie tych, którzy w swoim życiu nie dają Bogu tego, co Mu się należy. Dzięki Eucharystii możesz uwielbiać Boga w imieniu wszystkich, którzy tego nie robią.
Co więcej, Eucharystia także posyła i uzdalnia mnie do tego, aby „zarażać” innych uwielbieniem Boga! Na zakończenie Mszy Świętej każdy jej uczestnik zostaje rozesłany z misją zanoszenia obecności Boga wszędzie tam, gdzie się znajdzie. To konkretne zobowiązanie, które można wypełnić, dając świadectwo życia w uwielbieniu. Kiedy Twoje życie jest przeżywane jako ofiara uwielbienia na cześć Boga, nie da się obok tego przejść obojętnie. W taki sposób możesz wzbudzać w innych pragnienie oddawania Bogu chwały.
• W imieniu kogo szczególnie mógłbyś uwielbiać Boga podczas Eucharystii?
• Czy potrafisz dawać świadectwo życia w uwielbieniu w swoim środowisku? Jakie trudności w tym napotykasz?
• W jaki sposób możesz innych zafascynować duchowością uwielbienia?
Proś, aby Twoje życie było jedną wielką doksologią, czyli hymnem pochwalnym na cześć Boga. Jeżeli będziesz dziś na Eucharystii, pomyśl o bliskich sobie osobach, które swoim życiem nie uwielbiają Boga. Zrób to w ich imieniu. Wołaj o dar życia w uwielbieniu wśród swoich najbliższych, w swoim codziennym środowisku życia.