Rozważanie pierwsze

Odpowiedzieć Bogu

„JESTEM, KTÓRY JESTEM”.
Wj 3,14
„My miłujemy [Boga],
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował”.
1 J 4,19
„Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że ON JEST”.
KKK 2639
Twój początek jest w Bogu, który jest Miłością. To, kim jesteś, co posiadasz, może nawet to, czego Ci brak, to gdzie żyjesz, jak wyglądasz – całe Twoje życie jest dowodem Jego miłości względem Ciebie. Pierwsze słowo, pierwszy komunikat Boga do Twojego serca brzmi: „JESTEM i kocham Cię”.
Bóg jest obecny w każdym momencie Twojego życia, również wtedy, gdy tracisz Go z oczu. On nigdy nie zostawia Cię samego, zwłaszcza w chwilach trudnych, kiedy cierpisz, płaczesz, chodzisz w ciemności…
On JEST.
Modlitwa uwielbienia jest odpowiadaniem Bogu, który JEST i który kocha. Bóg jest spragniony Twojej odpowiedzi. Nie dlatego, że potrzebuje Twojej modlitwy, ale dlatego, że to Ty jej potrzebujesz. Uwielbiając Boga, człowiek koncentruje się na tym, Kim On jest, a nie na tym, co od Niego otrzymał. Dlatego nawet będąc w największej ciemności, możesz oddawać chwałę Bogu.
• Kim jest dla Ciebie Bóg?
• W jaki sposób dzisiaj doświadczasz Jego obecności?
Stań do modlitwy uwielbienia, odpowiadając Bogu, który JEST w Twoim dzisiaj.