Rozważanie czwarte

Zatęsknić za Bogiem

„Jak łania pragnie
wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie
Ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga,
Boga żywego, kiedyż więc dojdę i ujrzę
oblicze Boże?”
Ps 42,2-3
„Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę. Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić. Tak błogosławić Cię będę w moim życiu: wzniosę ręce w imię Twoje. Dusza moja będzie się syciła niby sadłem i tłustością, wargi moje radośnie wołać będą, a moje usta [Cię] chwalić. Gdy wspominam Cię na moim posłaniu, myślę o Tobie podczas moich czuwań. Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera”.
Ps 63,2-9
Tym, czego najbardziej potrzebuje każdy człowiek, jest spotkanie z Bogiem. Tylko On może wypełnić wszystkie pragnienia i głody, które nosisz w sobie.
Serce Boga tęskni za Tobą. Ilekroć stajesz przed Nim na modlitwie, odpowiadasz na Jego wołanie. Pragnienie Boga jest również głęboko wyryte w Twoim sercu, choć może często nieuświadomione. Kiedy jednak otwierasz się na Bożą łaskę i świadomie zaczynasz pragnąć Boga, rodzi się w Tobie uwielbienie. Z kolei im bardziej otwierasz się na uwielbienie, tym bardziej i głębiej pragniesz Boga.
Tęsknota za Bogiem wyrywa serce do modlitwy. Nie chodzi jednak o wrażenia i emocje, ale decyzję woli, że pragnę Boga. To decyzja pozwala mi stanąć do uwielbienia także wtedy, gdy nie mam na to ochoty, i otwiera mnie na spotkanie z Bogiem.
• Jakie jest najgłębsze pragnienie Twojego serca? Za czym lub za kim tęsknisz?
Nie odpowiadaj zbyt szybko i odruchowo, ale proś Ducha Świętego, by odkrywał przed Tobą prawdę o Twoim sercu. Zapraszaj Boga do tego, co odkryłeś.
Owocem spotkania z Bogiem jest wyjście do drugiego człowieka, tego, który także potrzebuje Boga. Jako przyjaciel Oblubieńca jesteś zaproszony do tego, by wskazywać innym Jezusa, który wypełnia ludzkie pragnienia – „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu” (J 4,14). Twoim zadaniem jest objawiać obecność Boga w życiu drugiego człowieka i otworzyć go na spotkanie z Nim.
• Komu w ostatnim czasie powiedziałeś o Jezusie?
Stając dziś do modlitwy, świadomie zapragnij Boga w swoim życiu.
Proś Ducha Świętego, aby dał Ci odwagę i sposobność do tego, by zanieść Jezusa drugiemu człowiekowi.