Rozważanie piąte

Przyjąć Słowo

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia”.
J 5,24
„Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa, ponad miód dla ust moich. Z Twoich przykazań czerpię roztropność, dlatego nienawidzę
wszelkiej ścieżki nieprawej. Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce. (…)
Niech moje wargi hymn wypowiedzą, bo nauczasz mnie swoich ustaw. Niechaj mój język opiewa Twą mowę, bo wszystkie Twoje przykazania są sprawiedliwe. Twoja ręka niech mi będzie pomocna, bo wybrałem Twoje postanowienia. Pragnę Twojej pomocy, o Panie, a Prawo Twoje jest moją rozkoszą. Niech moja dusza żyje i niech chwali Ciebie, niech mnie wspierają Twoje wyroki!”
Ps 119,103-105.171-175
Słuchanie Słowa Bożego i przyjmowanie go z wiarą rodzi w nas życie. Bóg, który jest obecny w Słowie, staj się obecny również w naszym życiu i udziela się naszym sercom.
Kiedy z wytrwałością czytasz Słowo, z wiarą rozważasz je w sercu i decydujesz się na podporządkowanie swojego życia Słowu, zaczynasz chodzić w Bożej chwale. Wówczas Słowo zamieszkuje w Tobie, w Twoich myślach i duszy, a tym samym staje się widoczne w Twoich uczynkach i postępowaniu. Przyjmując Słowo Boga, przyjmujesz życie w chwale już tu na ziemi i w niezwykły sposób otwiera Cię ono na życie wieczne.
• Jak często czytasz Słowo Boże? Z jakim zaangażowaniem serca? Czy wierzysz, że Bóg przez swoje Słowo mówi do Ciebie osobiście?
Ten, kto trwa w Słowie, potrafi widzieć Boga we wszystkim i oddawać Mu chwałę w zwyczajności codziennego dnia. To jest niezwykła szkoła życia w uwielbieniu, gdzie Słowo krok po kroku kształtuje w człowieku mentalność uwielbienia i postawę wdzięczności.
Dziś, stając przed Panem, na nowo podejmij decyzję walki o Słowo w Twoim życiu.