Rozważanie pierwsze

Tożsamość Bożego dziecka i dziedzica

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!». Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.
Rz 8,14-17
Bóg chce Ci dziś przypomnieć, że jesteś Jego dzieckiem. W każdym czasie, w każdej sytuacji możesz przyjść do Niego jak dziecko, które gdy dzieje się coś dobrego, biegnie do matki czy ojca, by podzielić się swoją radością, odkryciem, osiągnięciem czy dobrą wiadomością, ale także gdy przeżywa jakieś trudności, gdy zostanie zranione, zawstydzone, gdy poniesie porażkę, też biegnie do swojego rodzica, aby się przytulić, wypłakać, znaleźć wsparcie, pocieszenie czy rozwiązanie trudnej sytuacji.
Bóg chce Ci też przypomnieć, że jesteś Jego dziedzicem – w Twoich żyłach płynie królewska krew. On już przygotował dla Ciebie miejsce w swoim królestwie i Jego największym pragnieniem jest, byś kiedyś znalazł się razem z Nim w niebie.
Jako dziedzic Boga masz też u Niego wszystko, co jest Ci potrzebne na każdy dzień. On jest hojnym Dawcą i chce udzielać Ci obficie darów ze skarbca swojego kochającego serca. Możesz przyjść do Niego w każdym czasie i prosić Go o to, czego potrzebujesz. Nie zrażaj się jednak, gdy wydaje Ci się, że nie odpowiada na Twoje potrzeby dokładnie tak, jakbyś chciał. Bóg jest miłością, z Jego rąk możesz otrzymać tylko miłość. On wie najlepiej, co przyniesie dobre owoce w Twoim życiu.

  • Czy rzeczywiście żyjesz dziś tą prawdą, że jesteś dzieckiem i dziedzicem Boga? W czym to się przejawia w Twojej codzienności?
  • W jakich sytuacjach zapominasz o tym, kim jesteś? Jakie są tego skutki?

Poproś dziś Boga, aby przyszedł do Twojego serca z doświadczeniem miłości, by przypomniał Ci, jak bardzo Cię ukochał, jak ważny jesteś dla Niego i uwielbij Go w Jego miłości, jaką ma dla Ciebie.