Rozważania

Izajasz 55,6-7 “Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania.
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,
i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu” Niech Twoje serce będzie szukające Boga i relacji z Nim