Studium Ewangelii św. Marka

1 – Tydzień wprowadzający – Słowo Boże – 2020-01-20
2 – Tydzień-pierwszy – Nauka-z-mocą – 2020-01-27
3-Tydzień-drugi-Misja – Mesjasza – 2020-02-03
4- Tydzień trzeci – Dialog z Jezusem – 2020-02-10
5- Tydzień czwarty – Nauka słuchania Słowa – 2020-02-17