Studium Ewangelii św. Marka

1 – Tydzień wprowadzający – Słowo Boże – 2020-01-20
2 – Tydzień-pierwszy – Nauka-z-mocą – 2020-01-27
3-Tydzień-drugi-Misja – Mesjasza – 2020-02-03
4- Tydzień trzeci – Dialog z Jezusem – 2020-02-10
5 – Tydzień czwarty – Nauka słuchania Słowa – 2020-02-17
6 – Tydzień piąty – Moc wiary – 2020-02-24
7 – Tydzień szósty – Najlepszy Pasterz – Troszczy się i czuwa – 2020-03-02
8 – Tydzień siódmy – Blisko i daleko – 2020-03-09
9 – Tydzień ósmy – Pamięć i naśladowanie – 2020-03-16
10 – Tydzień dziewiąty – Tajemnice Królestwa – 2020-03-23
11 – Tydzień-dziesiąty – Rabbi czy Rabbuni – 2020-03-30
12 – Tydzień jedenasty – Słowa i polecenia Jezusa – 2020-03-27
13 – Tydzień dwunasty – Nauczanie w Jerozolimie – 2020-05-04
14 – Tydzień trzynasty – Relacja – 2020-05-11
15 – Tydzień czternasty – Pogłębianie relacji – 2020-05-18
16 – Tydzień piętnasty – Szczyt Miłości – 2020-05-25